Kominictví HADT

Kominictví HADT - návrh, montáž, pravidelná údržba, kontrola

Kominictví HADT - Naše služby

 • Kontrola a čištění komínů (spalinových cest), dle vyhlášky 34/2016 Sb.
 • Revize komínu, spalinových cest při výměně spotřebiče, stavební změně či kolaudaci
 • Dodání a montáž nových komínů
 • Opravy starých komínů
 • Dodání a montáž kouřovodů
 • Mechanické odstraňování dehtu
 • Vložkování a frézování komínů ohebnými i pevnými vložkami, pro všechny druhy paliv
 • Kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
 • Měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
 • Dodání a montáž spalinových cest od turbokotlů a kondenzačních kotlů
 • Dodání a montáž fasádních komínu
 • Montáže spalinových ventilátorů na ústí komínu
 • Montáž krbových kamen, vložek a jejich prodej
 • Montáž a prodej analyzátoru (hlásiče) oxidu uhelnatého

Kominictví HADT

Ing. František HADT
Tel.: +420 774 304 575
E-mail: info@pracovitymuz.cz

TOP